Študenti Akadémie médií majú možnosť požiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania a v súlade s platnou legislatívou aj o sociálne štipendiá (v prípade, že spĺňajú požadované kritériá). Bližšie informácie poskytne študijné oddelenie.

Dňa 11.07.2013 Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila nové podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov aj pedagógov v zmysle zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorých môžu študenti od 15.07.2013 žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.

 

Pozrieť oznam o možnosti predkladania žiadosti o pôžičku