Televízna tvorba študentov AM

Aj v tomto akademickom roku Akadémia médií v spolupráci so Západoslovenskou televíziou intenzívne posilňuje prepojenie teoretickej výučby s konkrétnou praktickou realizáciou predmetov mediálneho zamerania. S technickou podporou Akadémie médií tak vznikajú zaujímavé študentské projekty, z ktorých ukážku vám v tejto sekcii prinášame.

Anketa: Aký typ dopravy v meste preferujete a prečo?

Anketa: Oslavujete sviatok sv. Valentína a prečo?

Téma: Ako vnímate sociálne siete? Koľko času na nich trávite, čo zdieľate?