Harmonogram štúdia v akademickom roku 2016 / 2017

Zimný semester

Zápisy študentov

12.09.2016 - 13.09.2016

Otvorenie akademického roka

26.09.2016

Imatrikulácia

16.11.2016

Trvanie semestra

02.09.2016 - 03.02.2017

Výučba

26.09.2016 - 16.12.2016 (12 týždňov)

Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)

12.12.2016 - 16.12.2016 (predtermíny)

02.01.2016 - 03.02.2017

Vianočné prázdniny

21.12.2016 - 01.01.2017

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas výučby

01.09.2016 (štvrtok)

15.09.2016 (štvrtok)

01.11.2016 (utorok)

17.11.2016 (štvrtok)

 

Letný semester

Trvanie semestra

06.02.2017 - 31.05.2017

Výučba - 1. a 2. ročník

06.02.2017 - 28.04.2017 (12 týždňov)

Výučba - 3. ročník

06.02.2017 - 14.04.2017 (10 týždňov)

Skúškové obdobie - 1. a 2. ročník (vrátane predtermínov)

24.04.2017 - 29.04.2017 (predtermíny)

02.05.2017 - 31.05.2017

Skúškové obdobie - 3. ročník (vrátane predtermínov)

24.04.2017 - 31.05.2017

Termín splnenia podmienok bakalárskeho štúdia

31.05.2017

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác (I. stupeň)

21.04.2017

Štátne skúšky na bakalárskom stupni

15.06.2017 - 16.06.2017

Štátne skúšky na bakalárskom stupni (opravný termín)

23.08.2017

Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia (AR 2017/2018)

04.04.2017 (1. kolo)

06.06.2017 (2. kolo)

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia

30.06.2017

Veľkonočné prázdniny

14.04.2017 - 17.04.2017

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas výučby

06.01.2017 (piatok)

01.05.2017 (pondelok)

08.05.2017 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

01.07.2017 - 31.08.2017

Zimný semester

Zápisy študentov

14.09.2016

Otvorenie akademického roka

26.09.2016

Trvanie semestra

02.09.2016 - 03.02.2017

Výučba

26.09.2016 - 16.02.2017 (12 týždňov)

Skúškové obdobie (vrátane predtermínov)

12.12.2016 - 16.12.2016 (predtermíny)

02.01.2016 - 03.02.2017

Vianočné prázdniny

21.12.2016 - 01.01.2017

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas výučby

01.09.2016 (štvrtok)

15.09.2016 (štvrtok)

01.11.2016 (utorok)

17.11.2016 (štvrtok)

Letný semester

Trvanie semestra

06.02.2017 - 31.05.2017

Výučba - 1. ročník

06.02.2017 - 28.04.2017 (12 týždňov)

Výučba 2. ročník

06.02.2017 - 14.04.2017 (10 týždňov)

Skúškové obdobie - 1. ročník (vrátane predtermínov)

24.04.2017 - 29.04.2017 (predtermíny)

02.05.2017 - 31.05.2017

Skúškové obdobie - 2. ročník (vrátane predtermínov)

24.04.2017 - 31.05.2017

Termín splnenia podmienok magisterského štúdia

31.05.2017

Odovzdanie záverečných magisterských prác (II. stupeň)

21.04.2017

Štátne skúšky na magisterskom stupni

12.06.2017

Štátne skúšky na magisterskom stupni (opravný termín)

23.08.2017

Prijímacie konanie na II. stupeň štúdia (AR 2017/2018)

06.06.2017

Promócie absolventov magisterského štúdia

30.06.2017

Veľkonočné prázdniny

14.04.2017 - 17.04.2017

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas výučby

06.01.2017 (piatok)

01.05.2017 (pondelok)

08.05.2017 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

01.07.2017 - 31.08.2017