1. júna 2017

Štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že z objektívnych organizačno-technických dôvodov došlo k posunu termínu štátnych záverečných skúšok študentov bakalárskeho študijného programu.

Štátne záverečné skúšky študentov AM prebehnú na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave a to v týchto dňoch:

– Mgr. študijný odbor Mediálne štúdiá: 12.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. (na 3. poschodí)
– Bc. študijný odbor Mediálna komunikácia: 22.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. (na 2. poschodí)
– Bc. študijný odbor Marketingová komunikácia: 23.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. (na 2. poschodí)