2. júla 2017

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že Správna rada AM, n. o. dňa 30.06.2017 zrušila poverenie JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M., ktoré mu bolo udelené na výkon funkcie a právomocí rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.

Zároveň ďakujeme JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M. za jeho doterajšiu spoluprácu.

Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej rady AM, n. o.