18. mája 2017

Nový predseda Správnej rady AM

Dňa 18.05.2017 bola za nového predsedu Správnej rady AM zvolená Mgr. Renáta Zahoráková.