19. mája 2017

Nový poverený rektor AM

Týmto oznamujeme, že na základe návrhu Akademického senátu AM, Správna rada AM, n. o. poverila JUDr. Ing. Petra Ošvátha, PhD., LL.M. výkonom funkcie a právomocí rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.

Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej rady AM, n. o.