23. mája 2017

Noví prorektori AM

Po kladnom vyjadrení Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 poverí funkciou prorektora pre vedu a výskum prof. Dr. Andreya Rikhtera, Dr. Sc. a dňa 01.06.2017 poverí funkciou prorektora pre vzdelávanie Mgr. Vladimíra Bačišina, PhD.