9. júna 2017

Magisterské štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov magisterského študijného programu prebehnú na dňa 12.06.2017 od 09:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.