AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Adresa:
Zámocká 6455/10
811 01 Bratislava – Staré Mesto

Kontakt:
info@akademiamedii.sk

Telefón:
+421 (0)2 526 228 41

Banka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK36 1111 0000 0013 7778 3003

IČO: 37 924 478
DIČ: 2022224017

Kontaktný formulár

Please leave this field empty.