• ABCREKLAMA.SK – online magazín o reklame, ktorý sumarizuje produkty a služby z oblasti reklamy, marketingu, grafiky, designu a internetu
 • Advertising Agepopredný globálny zdroj správ, spravodajstva a rozhovorov pre komunitu z oblasti marketingu a médií
 • ADWEEK
 • AMERICAN JOURNALISM REVIEW – online magazín podporujúci excelentnosť a inovácie z oblasti žurnalistiky formou pôvodného spravodajstva, komentárov a zdieľania relevantných mediálnych výstupov
 • BioMed Central – nezávislé online vydavateľstvo z Veľkej Británie, ktoré sa zaoberá publikovaním časopisov s otvoreným prístupom (plné texty článkov sú voľne prístupné)
 • Campaignkreatívne inšpirácie z oblasti marketingu, reklamy a médií
 • CHRONICLING AMERICA – poskytuje zdigitalizované novinové stránky z rokov 1836-1922, ako aj informácie o amerických novinách vydávaných od roku 1690 až po súčasnosť (je súčasťou najväčšej knižnice na svete – The Library of Congress)
 • Digital Marketing Magazine aktuálne a zaujímavé články z oblasti digitálneho marketingu
 • Directory of Open Access Journals  online adresár, ktorý indexuje a poskytuje prístup k vysoko kvalitným, voľne dostupným recenzovaným časopisom
 • ETC New Media Trend Watch  portál vytvorený s cieľom pomôcť udržať marketingovým odborníkom z oblasti európskeho cestovného ruchu plne aktuálne informácie o trendoch v používaní internetu zo strany predmetných spotrebiteľov po celom svete
 • EzineArticles  originálne spracovaná databáza umožňujúca vyhľadávať státisíce kvalitných pôvodných článkov publikovaných externými autormi
 • Elektronic Journals Library portál ktorý ponúka rýchly, štruktúrovaný a štandardizovaný prístup k voľne prístupným plnotextovým vedeckým a akademickým časopisom (viac ako 55 tisíc)
 • Fairness & Accurancy In Reporting portál ponúka dobre zdokumentovanú kritiku mediálnej zaujatosti a cenzúry od roku 1986, posilňuje väčšiu rozmanitosť v tlači skúmaním mediálnych praktík, ktoré marginalizujú verejný záujem, ako i menšinové a nesúhlasné stanoviská
 • Hyperstudio  skúma potenciál nových mediálnych technológií pre zlepšenie a výskumu v humanitných odboroch, pričom sa zameriava na otázky týkajúce sa začlenenia technológií do humanitných osnov v širšom kontexte bádateľskej a pedagogickej praxe
 • MARKETING – prvotriedny spravodajský portál o marketingovej komunikácii v Malajzii
 • Marketing & Media – český spravodajský server o marketingu, médiách a reklame
 • Marketingové noviny
 • Media in Transition – archív aktivít projektuz oblasti médií
 • MediaWeek – popredný austrálsky vysoko rešpektovaný odborný online titul pre komerčný mediálny priemysel, pokrývajúci noviny, časopisy, TV, rádio, digitálny výstup, ako i vonkajšiu reklamu a zábavné médiá
 • MIT Center for Civic Media
 • MIT Comparative Media Studies/Writing – inovatívny program akcentujúci kritickú analýzu, spoločný výskum a dizajn, naprieč rôznosti mediálneho umenia, jeho foriem a praktík
 • Online Direct Marketing News – popredný poskytovateľ digitálnych a dátami riadených marketingových analýz, výskumu a obsahu, poskytujúci tak hĺbkové znalosti z kľúčových otázok marketingovej stratégie ako i základnú úroveň pochopenia jej rozvíjajúcich sa noviniek a trendov
 • Online Journalism Review – online portál zameriavajúci pozornosť na budúcnosť digitálnej žurnalistiky
 • OnlineNewsPapers.com – tisícky online denníkov z celého sveta
 • Oxford Internet Institute – multidisciplinárny výskum a výuka oddelenia Oxfordskej univerzity, ktoré sú venované spoločenským vedám internetu
 • Oxford Journals – abstrakty článkov z časopisov vydavateľstva Oxford University Press
 • Pacific Journalism Review – žurnál skúma žurnalistiku, mediálne otázky, komunikáciu a rozmanitosť v južnom Pacifiku, Ázii a Tichomorí, Austrálii a na Novom Zélande
 • Profini – internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike
 • Quill – magazín spoločnosti profesionálnych žurnalistov
 • Singapore Internet Research Centre – skúma spoločenské dôsledky, dopad, inovácie a nové trendy prostredníctvom výskumu zameraného na spoločný prístup
 • The Education Arcade and Scheller Teacher Education Program – portál prezentujúci filozofiu zapojenia hravovosti do popredia vyučovacieho a učebného procesu, pričom každý prezentovaný program je navrhnutý k podpore učiteľského a študentského riadenia skúmania a objavovania
 • The Free Library – knižnica článkov a kníh z rôznych odborov
 • The Journal of Electronic Publishing – je voľne prístupný žurnál, ktorý prezentuje výskum a diskusiu o súčasných publikačných praktikách a ich vplyv na cieľové skupiny, dokumentuje zmeny v publikovaní a mnohokrát stimuluje a formuje samotný smer týchto zmien
 • The New Media in Education Laboratory – je výskumné a vývojové laboratórium Fakulty komunikačných vied Università della Svizzera italiana v Lugáne, ktorého ťažiskovou úlohou je rozvíjať teoretické a aplikované pohľady na posilnenie a podporu vzdelávania využívaním moderných technológií a interaktívnych médií
 • The Online Learning Consortium – popredná profesionálna organizácia zameraná na kvalitnú online výučbu, ktorú zabezpečuje poskytovaním profesionáleho vývoja, inštrukciami, najlepšími praktickými publikáciami a návodmi pre pedagógov, ako aj celosvetovou online výučbou