20. júna 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. oznamuje, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú v dňoch 22.06.2017 a 23.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.