7. augusta 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú dňa 31.08.2017 od 12:30 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.