16. mája 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AM, ktoré sa uskutoční dňa 19.05.2017 o 16:00 hod., v budove na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (na treťom poschodí).

Zistite viac
12. mája 2017

Slávnostné promócie absolventov AM

Na základe rozhodnutia riaditeľa AM, sa slávnostné promócie úspešných absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia AM, uskutočnia dňa 30.06.2017 v Hoteli Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Zistite viac
11. mája 2017

Zmena priestorov skúšok

Na základe rozhodnutia riaditeľa AM, budú všetky skúšky študentov AM vykonávané výhradne v priestoroch budovy na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave. Konkrétne termíny a miesto konania skúšok upresnia vyučujúci študentom po predchádzajúcej dohode s JUDr. Ing. Petrom Ošváthom, PhD.

Zistite viac
2. mája 2017

Tlačová správa AM

PRE NEŠTANDARDNÝ POSTUP AKREDITAČNEJ KOMISIE JE BUDÚCNOSŤ AKADÉMIE MÉDII VÁŽNE OHROZENÁ. Napriek vstupu súkromných investorov do Akadémie médií a následného zabezpečenia všetkých potrebných technických, priestorových a predovšetkým personálnych potrieb školy, neprišlo ani po roku zo strany Akreditačnej komisie k prehodnoteniu jej rozhodnutí o akreditáciách našej školy. Investičná skupina okolo Erika Mikurčíka, po vstupe do Akadémie médií, zabezpečila

Zistite viac
12. apríla 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

V mene predsedu Akademického senátu AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AS AM) Ing. Mgr. Juraja Chebeňa, PhD., si Vás týmto dovoľujeme pozvať na zasadnutie AS AM, ktoré sa na žiadosť poverenej rektorky AM prof. Mgr. art. Božidary Turzonovovej, PhD. uskutoční dňa 19.04.2017 o 17:00 hod., v priestoroch Akadémie médií na

Zistite viac
12. marca 2017

Blahoželáme

V rámci 17. ročníka ankety OTO – Osobnosti televíznej obrazovky, v sobotu 11. marca 2017 uviedli do Siene slávy profesorku Božidaru Turzonovovú, poverenú rektorku Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM), ktorá si u divákov v Slovenskom národnom divadle vyslúžila standing ovation. Profesorka Turzonovová vo svojom príhovore spomenula nielen trpezlivosť svojich dcér, ale

Zistite viac
24. februára 2017

Študentky AM publikovali v denníku Pravda

Základným prístupom vzdelávacieho procesu na AKADÉMII MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) je efektívna väzba na prax. AM sa snaží, aby každý jej študent, ktorý má o to záujem, absolvoval prax. Výsledkom spolupráce AM s denníkom Pravda sú články, ktoré v jeho rubrike „Názor ľudu“ zverejnili študentky druhého ročníka bakalárskeho štúdia

Zistite viac
24. februára 2017

Prezentácia monografie o Jozefovi Mokošovi

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu kolektívnej monografie o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi s názvom Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozef Mokoša), ktorá vznikla pod vedením profesorky AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave a významnej slovenskej teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. Prezentácia sa uskutoční dňa 09.03.2017 o 17.00 hod. v Divadle

Zistite viac
21. februára 2017

AIESEC prichádza na AM

AIESEC prichádza na Akademiu Medií! Staň sa jedným z prvých členov lokálnej pobočky. Získaj cenné praktické skúsenosti, pohybuj sa v medzinárodnom prostredí, pozitívne ovplyvni svoje okolie a získaj možnosť viesť svoj vlastný tím. Prihlás sa na: www.aiesec.sk/bu

Zistite viac
15. februára 2017

Rozhovor pedagóga AM s ministrom školstva

Rozhovor s prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc., ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na tému: Posilniť čitateľskú gramotnosť. Autor: Mgr. Vladimír Bačišin, PhD., odborný asistent na AKADÉMII MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Bližšie informácie: ROZHOVOR

Zistite viac