19. mája 2017

Nový poverený rektor AM

Týmto oznamujeme, že na základe návrhu Akademického senátu AM, Správna rada AM, n. o. poverila JUDr. Ing. Petra Ošvátha, PhD., LL.M. výkonom funkcie a právomocí rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej rady AM, n. o.

Zistite viac
19. mája 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AM, ktoré sa uskutoční dňa 23.05.2017 o 16:00 hod., v budove na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (na treťom poschodí).

Zistite viac
18. mája 2017

Nový predseda Správnej rady AM

Dňa 18.05.2017 bola za nového predsedu Správnej rady AM zvolená Mgr. Renáta Zahoráková.

Zistite viac
16. mája 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AM, ktoré sa uskutoční dňa 19.05.2017 o 16:00 hod., v budove na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (na treťom poschodí).

Zistite viac
12. mája 2017

Slávnostné promócie absolventov AM

Na základe rozhodnutia riaditeľa AM, sa slávnostné promócie úspešných absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia AM, uskutočnia dňa 30.06.2017 v Hoteli Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Zistite viac
11. mája 2017

Zmena priestorov skúšok

Na základe rozhodnutia riaditeľa AM, budú všetky skúšky študentov AM vykonávané výhradne v priestoroch budovy na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave. Konkrétne termíny a miesto konania skúšok upresnia vyučujúci študentom po predchádzajúcej dohode s JUDr. Ing. Petrom Ošváthom, PhD.

Zistite viac
2. mája 2017

Tlačová správa AM

PRE NEŠTANDARDNÝ POSTUP AKREDITAČNEJ KOMISIE JE BUDÚCNOSŤ AKADÉMIE MÉDII VÁŽNE OHROZENÁ. Napriek vstupu súkromných investorov do Akadémie médií a následného zabezpečenia všetkých potrebných technických, priestorových a predovšetkým personálnych potrieb školy, neprišlo ani po roku zo strany Akreditačnej komisie k prehodnoteniu jej rozhodnutí o akreditáciách našej školy. Investičná skupina okolo Erika Mikurčíka, po vstupe do Akadémie médií, zabezpečila

Zistite viac
12. apríla 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

V mene predsedu Akademického senátu AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AS AM) Ing. Mgr. Juraja Chebeňa, PhD., si Vás týmto dovoľujeme pozvať na zasadnutie AS AM, ktoré sa na žiadosť poverenej rektorky AM prof. Mgr. art. Božidary Turzonovovej, PhD. uskutoční dňa 19.04.2017 o 17:00 hod., v priestoroch Akadémie médií na

Zistite viac
12. marca 2017

Blahoželáme

V rámci 17. ročníka ankety OTO – Osobnosti televíznej obrazovky, v sobotu 11. marca 2017 uviedli do Siene slávy profesorku Božidaru Turzonovovú, poverenú rektorku Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM), ktorá si u divákov v Slovenskom národnom divadle vyslúžila standing ovation. Profesorka Turzonovová vo svojom príhovore spomenula nielen trpezlivosť svojich dcér, ale

Zistite viac
24. februára 2017

Študentky AM publikovali v denníku Pravda

Základným prístupom vzdelávacieho procesu na AKADÉMII MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) je efektívna väzba na prax. AM sa snaží, aby každý jej študent, ktorý má o to záujem, absolvoval prax. Výsledkom spolupráce AM s denníkom Pravda sú články, ktoré v jeho rubrike „Názor ľudu“ zverejnili študentky druhého ročníka bakalárskeho štúdia

Zistite viac