1. júla 2017

Poďakovanie

V mene všetkých absolventov, ich rodičov a celého tímu Akadémie médií (AM), chcem týmto úprimne poďakovať riaditeľovi AM Mgr. Erikovi Mikurčíkovi, MBA za to, že svojimi manažérskymi rozhodnutiami, prístupom, vytrvalosťou a predovšetkým značnou finančnou investíciou umožnil, aby mohli študenti záverečných ročníkov úspešne ukončiť svoje niekoľkoročné štúdium na AM. Zároveň týmto ďakujem Ing. Zuzane Kalmanovej, FCCA,

Zistite viac
28. júna 2017

Termín slávnostných promócií

Nakoľko po intenzívnej práci boli plne odstránené všetky technické problémy, ktoré spôsobili pôvodný odklad termínu konania slávnostných promócií úspešných absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia na AM, tieto sa uskutočnia v pôvodnom terníne dňa 30.06.2017 v Hoteli Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Začiatok promócií sa uskutoční od 10:00 hod., pričom absolventi sú povinní sa dostaviť na 09:00 hod., kedy

Zistite viac
20. júna 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. oznamuje, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú v dňoch 22.06.2017 a 23.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
9. júna 2017

Magisterské štátne záverečné skúšky

Poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M. oznamuje, že štátne záverečné skúšky študentov magisterského študijného programu prebehnú na dňa 12.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
1. júna 2017

Štátne záverečné skúšky

Na základe rozhodnutia povereného rektora AM JUDr. Ing. Petra Ošvátha, PhD., LL.M., došlo z objektívnych organizačno-technických dôvodov k posunu termínu štátnych záverečných skúšok študentov bakalárskeho študijného programu. Štátne záverečné skúšky študentov AM prebehnú na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave a to v týchto dňoch: – Mgr. študijný odbor Mediálne štúdiá: 12.06.2017 od 09:00 hod.

Zistite viac
24. mája 2017

Nové zloženie Vedeckej rady AM

Po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 vykonal zmeny v zložení Vedeckej rady AM.

Zistite viac
23. mája 2017

Noví prorektori AM

Po kladnom vyjadrení Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 poverí funkciou prorektora pre vedu a výskum prof. Dr. Andreya Rikhtera, Dr. Sc. a dňa 01.06.2017 poverí funkciou prorektora pre vzdelávanie Mgr. Vladimíra Bačišina, PhD.

Zistite viac
19. mája 2017

Nový poverený rektor AM

Na základe návrhu Akademického senátu AM, bol dňa 19.05.2017 Správnou radou AM poverený výkonom funkcie rektora AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M.

Zistite viac
19. mája 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AM, ktoré sa uskutoční dňa 23.05.2017 o 16:00 hod., v budove na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (na treťom poschodí).

Zistite viac
18. mája 2017

Nový predseda Správnej rady AM

Dňa 18.05.2017 bola za nového predsedu Správnej rady AM zvolená Mgr. Renáta Zahoráková.

Zistite viac