7. augusta 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú dňa 31.08.2017 od 12:30 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
2. júla 2017

Oznámenie

Týmto oznamujeme, že Správna rada AM, n. o. zrušila poverenie JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M., ktoré mu bolo udelené na výkon funkcie a právomoci rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Zároveň ďakujeme JUDr. Ing. Petrovi Ošváthovi, PhD., LL.M. za jeho doterajšiu spoluprácu. Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej rady

Zistite viac
1. júla 2017

Poďakovanie

V mene všetkých absolventov, ich rodičov a celého tímu Akadémie médií (AM), chcem týmto úprimne poďakovať riaditeľovi AM Mgr. Erikovi Mikurčíkovi, MBA za to, že svojimi manažérskymi rozhodnutiami, prístupom, vytrvalosťou a predovšetkým značnou finančnou investíciou umožnil, aby mohli študenti záverečných ročníkov úspešne ukončiť svoje niekoľkoročné štúdium na AM. Zároveň týmto ďakujem Ing. Zuzane Kalmanovej, FCCA,

Zistite viac
28. júna 2017

Termín slávnostných promócií

Nakoľko po intenzívnej práci boli plne odstránené všetky technické problémy, ktoré spôsobili pôvodný odklad termínu konania slávnostných promócií úspešných absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia na AM, tieto sa uskutočnia v pôvodnom terníne dňa 30.06.2017 v Hoteli Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Začiatok promócií sa uskutoční od 10:00 hod., pričom absolventi sú povinní sa dostaviť na 09:00 hod., kedy

Zistite viac
20. júna 2017

Bakalárske štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu prebehnú v dňoch 22.06.2017 a 23.06.2017 od 09:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
9. júna 2017

Magisterské štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že štátne záverečné skúšky študentov magisterského študijného programu prebehnú na dňa 12.06.2017 od 09:00 hod. na Zámockej ulici č. 34 v Bratislave.

Zistite viac
1. júna 2017

Štátne záverečné skúšky

Týmto oznamujeme, že z objektívnych organizačno-technických dôvodov došlo k posunu termínu štátnych záverečných skúšok študentov bakalárskeho študijného programu. Štátne záverečné skúšky študentov AM prebehnú na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave a to v týchto dňoch: – Mgr. študijný odbor Mediálne štúdiá: 12.06.2017 od 09:00 hod. do 14:00 hod. (na 3. poschodí) – Bc. študijný

Zistite viac
19. mája 2017

Nový poverený rektor AM

Týmto oznamujeme, že na základe návrhu Akademického senátu AM, Správna rada AM, n. o. poverila JUDr. Ing. Petra Ošvátha, PhD., LL.M. výkonom funkcie a právomoci rektora Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Mgr. Renáta Zahoráková, predseda Správnej rady AM, n. o.

Zistite viac
19. mája 2017

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AM, ktoré sa uskutoční dňa 23.05.2017 o 16:00 hod., v budove na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (na treťom poschodí).

Zistite viac
18. mája 2017

Nový predseda Správnej rady AM

Dňa 18.05.2017 bola za nového predsedu Správnej rady AM zvolená Mgr. Renáta Zahoráková.

Zistite viac