Akadémia médií Bratislava

Od roku 2011 pripravujeme študentov na úspešné uplatnenie v mediálnej a marketingovej praxi. Preto sa na fungovaní školy a tvorbe predmetov podieľajú nielen významní akademici, ale predovšetkým skúsení odborníci z brandže. Akademický rok 2016/2017 štartujeme v reprezentatívnych priestoroch na Zámockej 34 v Bratislave. Zažite s nami vzdelávanie novej generácie!

onas_161513411
Aktuality

Publikácia o stereotypoch v knižnici AM

Zaujímavá publikácia amerického autora Waltera Lippmanna – Veřejné mínění, ktorá čitateľovi ponúka pohľad na správanie sa človeka ako jeho reakciu na stimuly z okolitého prostredia, ako i na vytváranie stereotypov, patrí medzi súčasť inovatívneho katalógu knižnice Akadémie médií v Bratislave. Bližšie informácie: VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

23. novembra 2016
Zistite viac »
Aktuality

Publikácia o transformácií médií v knižnici AM

Inšpiratívna publikácia britského autora Denisa McQuaila – Žurnalistika a společnost, ktorá čitateľovi okrem iného prezentuje aj ideálny vzťah v spolužití médií a spoločnosti, patrí medzi základné súčasti moderného katalógu knižnice Akadémie médií v Bratislave. Bližšie informácie: ŽURNALISTIKA A SPOLEČNOST

23. novembra 2016
Zistite viac »
Aktuality

Publikácia o správach v knižnici AM

Unikátna publikácia Alaina de Bottona – THE NEWS (A User´s Manual), ktorú je v posledných rokoch možné celosvetovo považovať za jednu z najpredávanejších prác svojho typu z oblasti médií, je aktuálne dostupná v neustále sa rozširujúcom a modernom katalógu knižnice Akadémie médií v Bratislave. Bližšie informácie: THE NEWS (A User´s Manual)

21. novembra 2016
Zistite viac »
Aktuality

Skrytá sila regionálnych televízií na Slovensku

I napriek skutočnosti, že za posledných dvadsaťpäť rokov dozaista našli regionálne televízie na Slovensku svoje miesto v konkrétnych regiónov a mestách, ich marketingová sila zostala doposiaľ v mnohých aspektoch neodhalená. Preto dňa 10.11.2016 pripravila AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave a Asociácia regionálnych televízií RegionTVnet Workshop s názvom „Skrytá sila regionálnych televízií

18. novembra 2016
Zistite viac »

Študijné programy

Štúdium na Akadémií médií sa orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach, ako i v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou.

Mediálna komunikácia

Bakalársky študijný program

Naučíte sa písať tak, aby ste sa pod to nemuseli hanbiť podpísať. Budete ovládať kameru a aj to, ako sa pred ňu postaviť. Prax v médiách počas štúdia nezakazujeme, ale vyžadujeme.

Zistite viac »

Marketingová komunikácia

Bakalársky študijný program

Zoznámime vás s technikami, ktoré vám pomôžu zaradiť sa medzi najlepších. Budete praxovať v reklamných a PR agentúrach a nahliadnete do zákulisia fungovania veľkých korporácií.

Zistite viac »

Mediálne štúdiá

Magisterský študijný program

Na magisterskom stupni si prehĺbite získané poznatky a zručnosti v širšom kontexte a rozviniete svoj potenciál smerom k úspešnému uplatneniu v médiách a marketingu.

Zistite viac »

Kalendár

Téma: Public relations Televízie Markíza. Prednášajúca: Mgr. Tatiana Tóthová, vedúca PR a Online Editorial, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Miesto konania: Akadémia médií v Bratislave. Čas: od 12.00 hod. do 14.00 hod.

Téma: Koncesionářské poplatky v proměnách doby. Prednášajúci: PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D., vedúci oddelenia manažérskych štúdií, Masarykov ústav vyšších štúdií, ČVUT v Prahe. Miesto konania: Akadémia médií v Bratislave. Čas: od 14.00 hod. do 15.30 hod.

Téma: Rozhlasové a televízne vysielanie na Slovensku v minulosti a dnes. Miesto konania: Akadémia médií v Bratislave. Čas: od 10.00 hod. do 17.00 hod. Pozvánka a program

marek_kravjar
Päť rokov na Akadémii médií bolo pre mňa obohacujúcich nielen kvôli skvelým vzťahom so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti okrem toho neboli iba zhlukom faktov, ale dali sa aplikovať priamo do praxe. To považujem za mimoriadny prínos.

Mgr. Marek Kravjar

novinár

nevedalova05
V škole sme mali naozaj odborníkov z praxe. Ale na našej alma mater sa mi najviac aj tak páčila jej komornosť. Menšie študijné skupiny umožňovali naozajstný kontakt s prednášajúcimi. Ale napríklad aj to, že sa pred otázkou nedalo skryť.

Mgr. Katarína Neveďalová

bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu

bohusova02
Akadémia médií ma do profesionálneho života vyzbrojila nielen množstvom vedomostí! Naučila ma, že knihy sú super, ale skúsenosti pedagógov z tejto školy sú na nezaplatenie. Ak by som si mala opäť vybrať vysokú školu, moja voľba by bola rovnaká.

Mgr. Ľubica Bohušová

Spojte sa s nami

Partneri

  • aic
  • aico
  • arthur
  • miliardcity
  • milliardsun
  • npartner
  • theroof
  • zion
  • ztv
  • exclusive