Akadémia médií Bratislava

Od roku 2011 pripravujeme študentov na úspešné uplatnenie v mediálnej a marketingovej praxi. Preto sa na fungovaní školy a tvorbe predmetov podieľajú nielen významní akademici, ale predovšetkým skúsení odborníci z brandže. Akademický rok 2016/2017 štartujeme v reprezentatívnych priestoroch na Zámockej 34 v Bratislave. Zažite s nami vzdelávanie novej generácie!

onas_161513411
Aktuality

Nové zloženie Vedeckej rady AM

Po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 vykonal zmeny v zložení Vedeckej rady AM.

24. mája 2017
Zistite viac »
Aktuality

Noví prorektori AM

Po kladnom vyjadrení Akademického senátu AM, poverený rektor AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M, dňa 24.05.2017 poverí funkciou prorektora pre vedu a výskum prof. Dr. Andreya Rikhtera, Dr. Sc. a dňa 01.06.2017 poverí funkciou prorektora pre vzdelávanie Mgr. Vladimíra Bačišina, PhD.

23. mája 2017
Zistite viac »
Aktuality

Nový poverený rektor AM

Na základe návrhu Akademického senátu AM, bol dňa 19.05.2017 Správnou radou AM poverený výkonom funkcie rektora AM JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., LL.M.

19. mája 2017
Zistite viac »
Aktuality

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AM, ktoré sa uskutoční dňa 23.05.2017 o 16:00 hod., v budove na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave (na treťom poschodí).

19. mája 2017
Zistite viac »

Študijné programy

Štúdium na Akadémií médií sa orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach, ako i v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou.

Mediálna komunikácia

Bakalársky študijný program

Naučíte sa písať tak, aby ste sa pod to nemuseli hanbiť podpísať. Budete ovládať kameru a aj to, ako sa pred ňu postaviť. Prax v médiách počas štúdia nezakazujeme, ale vyžadujeme.

Zistite viac »

Marketingová komunikácia

Bakalársky študijný program

Zoznámime vás s technikami, ktoré vám pomôžu zaradiť sa medzi najlepších. Budete praxovať v reklamných a PR agentúrach a nahliadnete do zákulisia fungovania veľkých korporácií.

Zistite viac »

Mediálne štúdiá

Magisterský študijný program

Na magisterskom stupni si prehĺbite získané poznatky a zručnosti v širšom kontexte a rozviniete svoj potenciál smerom k úspešnému uplatneniu v médiách a marketingu.

Zistite viac »

Kalendár

marek_kravjar
Päť rokov na Akadémii médií bolo pre mňa obohacujúcich nielen kvôli skvelým vzťahom so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti okrem toho neboli iba zhlukom faktov, ale dali sa aplikovať priamo do praxe. To považujem za mimoriadny prínos.

Mgr. Marek Kravjar

novinár

nevedalova05
V škole sme mali naozaj odborníkov z praxe. Ale na našej alma mater sa mi najviac aj tak páčila jej komornosť. Menšie študijné skupiny umožňovali naozajstný kontakt s prednášajúcimi. Ale napríklad aj to, že sa pred otázkou nedalo skryť.

Mgr. Katarína Neveďalová

bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu

bohusova02
Akadémia médií ma do profesionálneho života vyzbrojila nielen množstvom vedomostí! Naučila ma, že knihy sú super, ale skúsenosti pedagógov z tejto školy sú na nezaplatenie. Ak by som si mala opäť vybrať vysokú školu, moja voľba by bola rovnaká.

Mgr. Ľubica Bohušová

Spojte sa s nami

Partneri

  • aic
  • aico
  • arthur
  • miliardcity
  • milliardsun
  • npartner
  • theroof
  • zion
  • ztv
  • exclusive