Akadémia médií Bratislava

Od roku 2011 pripravujeme študentov na úspešné uplatnenie v mediálnej a marketingovej praxi. Preto sa na fungovaní školy a tvorbe predmetov podieľajú nielen významní akademici, ale predovšetkým skúsení odborníci z brandže. Akademický rok 2016/2017 štartujeme v reprezentatívnych priestoroch na Zámockej 34 v Bratislave. Zažite s nami vzdelávanie novej generácie!

onas_161513411
Aktuality

Výsledok rokovania s ministrom

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. ústretovo vyhovel žiadosti vedenia AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) o osobné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na pôde ministerstva dňa 17.01.2017. Tohto stretnutia sa za vedenie AM zúčastnili prof. Mgr. art. Božiadara Turzonovová, PhD., Dr. Jozef Kalman a

18. januára 2017
Zistite viac »
Aktuality

Pozvánka na stretnutie s vedením AM

V mene predsedu Správnej rady AM Dr. Jozefa Kalmana a riaditeľa AM Mgr. Erika Mikurčíka, MBA si týmto dovoľujeme pozvať všetkých študentov AM na spoločné stretnutie s vedením AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa 11.01.2017 o 17:00 hod., v priestoroch Akadémie médií na Zámockej 34 v Bratislave (v

5. januára 2017
Zistite viac »
Aktuality

Stanovisko AM k medializovaným informáciám

AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) zaregistrovala dňa 27.12.2016 viaceré medializované informácie o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie odníme AM práva udeľovať akademické tituly absolventom dennej a externej formy štúdia magisterských študijných programov Mediálne štúdiá a zároveň pozastaví platnosť priznaných práv v jej štyroch bakalárskych študijných

30. decembra 2016
Zistite viac »
Aktuality

Pozvánka na zasadnutie AS AM

Týmto si vás v mene člena Akademického senátu AM prof. Mgr. art. Božidary Turzonovovej, PhD., dovoľujeme pozvať na zasadnutie Akademického senátu AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2016 o 13:30 hod., v priestoroch Akadémie médií na Zámockej 34 v Bratislave (v posluchárni č. 3).

14. decembra 2016
Zistite viac »

Študijné programy

Štúdium na Akadémií médií sa orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach, ako i v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou.

Mediálna komunikácia

Bakalársky študijný program

Naučíte sa písať tak, aby ste sa pod to nemuseli hanbiť podpísať. Budete ovládať kameru a aj to, ako sa pred ňu postaviť. Prax v médiách počas štúdia nezakazujeme, ale vyžadujeme.

Zistite viac »

Marketingová komunikácia

Bakalársky študijný program

Zoznámime vás s technikami, ktoré vám pomôžu zaradiť sa medzi najlepších. Budete praxovať v reklamných a PR agentúrach a nahliadnete do zákulisia fungovania veľkých korporácií.

Zistite viac »

Mediálne štúdiá

Magisterský študijný program

Na magisterskom stupni si prehĺbite získané poznatky a zručnosti v širšom kontexte a rozviniete svoj potenciál smerom k úspešnému uplatneniu v médiách a marketingu.

Zistite viac »

Kalendár

marek_kravjar
Päť rokov na Akadémii médií bolo pre mňa obohacujúcich nielen kvôli skvelým vzťahom so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti okrem toho neboli iba zhlukom faktov, ale dali sa aplikovať priamo do praxe. To považujem za mimoriadny prínos.

Mgr. Marek Kravjar

novinár

nevedalova05
V škole sme mali naozaj odborníkov z praxe. Ale na našej alma mater sa mi najviac aj tak páčila jej komornosť. Menšie študijné skupiny umožňovali naozajstný kontakt s prednášajúcimi. Ale napríklad aj to, že sa pred otázkou nedalo skryť.

Mgr. Katarína Neveďalová

bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu

bohusova02
Akadémia médií ma do profesionálneho života vyzbrojila nielen množstvom vedomostí! Naučila ma, že knihy sú super, ale skúsenosti pedagógov z tejto školy sú na nezaplatenie. Ak by som si mala opäť vybrať vysokú školu, moja voľba by bola rovnaká.

Mgr. Ľubica Bohušová

Spojte sa s nami

Partneri

  • aic
  • aico
  • arthur
  • miliardcity
  • milliardsun
  • npartner
  • theroof
  • zion
  • ztv
  • exclusive