Akadémia médií Bratislava

Od roku 2011 pripravujeme študentov na úspešné uplatnenie v mediálnej a marketingovej praxi. Preto sa na fungovaní školy a tvorbe predmetov podieľajú nielen významní akademici, ale predovšetkým skúsení odborníci z brandže. Akademický rok 2016/2017 štartujeme v reprezentatívnych priestoroch na Zámockej 34 v Bratislave. Zažite s nami vzdelávanie novej generácie!

onas_161513411
Aktuality

Pozvánka na zasadnutie AS AM

V mene predsedu Akademického senátu AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AS AM) Ing. Mgr. Juraja Chebeňa, PhD., si Vás týmto dovoľujeme pozvať na zasadnutie AS AM, ktoré sa na žiadosť poverenej rektorky AM prof. Mgr. art. Božidary Turzonovovej, PhD. uskutoční dňa 19.04.2017 o 17:00 hod., v priestoroch Akadémie médií na

12. apríla 2017
Zistite viac »
Aktuality

Blahoželáme

V rámci 17. ročníka ankety OTO – Osobnosti televíznej obrazovky, v sobotu 11. marca 2017 uviedli do Siene slávy profesorku Božidaru Turzonovovú, poverenú rektorku Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM), ktorá si u divákov v Slovenskom národnom divadle vyslúžila standing ovation. Profesorka Turzonovová vo svojom príhovore spomenula nielen trpezlivosť svojich dcér, ale

12. marca 2017
Zistite viac »
Aktuality

Študentky AM publikovali v denníku Pravda

Základným prístupom vzdelávacieho procesu na AKADÉMII MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (AM) je efektívna väzba na prax. AM sa snaží, aby každý jej študent, ktorý má o to záujem, absolvoval prax. Výsledkom spolupráce AM s denníkom Pravda sú články, ktoré v jeho rubrike „Názor ľudu“ zverejnili študentky druhého ročníka bakalárskeho štúdia

24. februára 2017
Zistite viac »
Aktuality

Prezentácia monografie o Jozefovi Mokošovi

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu kolektívnej monografie o poprednom slovenskom bábkarovi a básnikovi Jozefovi Mokošovi s názvom Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozef Mokoša), ktorá vznikla pod vedením profesorky AKADÉMIE MÉDIÍ, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave a významnej slovenskej teatrologičky prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej, PhD. Prezentácia sa uskutoční dňa 09.03.2017 o 17.00 hod. v Divadle

24. februára 2017
Zistite viac »

Študijné programy

Štúdium na Akadémií médií sa orientuje predovšetkým na komunikačné aktivity v tlači, v rozhlase, v televízii, v tlačových a marketingových agentúrach, v reklamných agentúrach, ako i v oblasti externej komunikácie a vzťahov organizácií s verejnosťou.

Mediálna komunikácia

Bakalársky študijný program

Naučíte sa písať tak, aby ste sa pod to nemuseli hanbiť podpísať. Budete ovládať kameru a aj to, ako sa pred ňu postaviť. Prax v médiách počas štúdia nezakazujeme, ale vyžadujeme.

Zistite viac »

Marketingová komunikácia

Bakalársky študijný program

Zoznámime vás s technikami, ktoré vám pomôžu zaradiť sa medzi najlepších. Budete praxovať v reklamných a PR agentúrach a nahliadnete do zákulisia fungovania veľkých korporácií.

Zistite viac »

Mediálne štúdiá

Magisterský študijný program

Na magisterskom stupni si prehĺbite získané poznatky a zručnosti v širšom kontexte a rozviniete svoj potenciál smerom k úspešnému uplatneniu v médiách a marketingu.

Zistite viac »

Kalendár

marek_kravjar
Päť rokov na Akadémii médií bolo pre mňa obohacujúcich nielen kvôli skvelým vzťahom so spolužiakmi, ale aj s vyučujúcimi. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti okrem toho neboli iba zhlukom faktov, ale dali sa aplikovať priamo do praxe. To považujem za mimoriadny prínos.

Mgr. Marek Kravjar

novinár

nevedalova05
V škole sme mali naozaj odborníkov z praxe. Ale na našej alma mater sa mi najviac aj tak páčila jej komornosť. Menšie študijné skupiny umožňovali naozajstný kontakt s prednášajúcimi. Ale napríklad aj to, že sa pred otázkou nedalo skryť.

Mgr. Katarína Neveďalová

bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu

bohusova02
Akadémia médií ma do profesionálneho života vyzbrojila nielen množstvom vedomostí! Naučila ma, že knihy sú super, ale skúsenosti pedagógov z tejto školy sú na nezaplatenie. Ak by som si mala opäť vybrať vysokú školu, moja voľba by bola rovnaká.

Mgr. Ľubica Bohušová

Spojte sa s nami

Partneri

  • aic
  • aico
  • arthur
  • miliardcity
  • milliardsun
  • npartner
  • theroof
  • zion
  • ztv
  • exclusive